ARJANTİN EKONOMİSİ VE TÜRKİYE

<p>Arjantin&#39;de ekonomi kurumlarına ve pesoya olan g&uuml;vensizlik yıllardır sıkıntı&nbsp; kaynağı.Sağ ve sol&nbsp; partilerin idaresindeki h&uuml;k&uuml;metler hızla artan enflasyonu dizginlemek i&ccedil;in bir&ccedil;ok &uuml;r&uuml;n&uuml;n fiyatlarını dondurdu&nbsp; ve sermaye kontrol&uuml;n&uuml; getirdi.<br /> Arjantinliler&nbsp;&ccedil;oğunlukla dolarla iş yapmayı tercih etseler de&nbsp; ABD dolarına erişimin kısıtlı olması resmi d&ouml;viz&nbsp; kuru ile kara borsadaki d&ouml;viz kuru arasındaki makası a&ccedil;tı.</p> <p><br /> Arjantin Merkez Bankası kısa zamanda &ouml;nce faizleri&nbsp; y&uuml;zde&nbsp; 38&#39;den y&uuml;zde 40&#39;&ccedil;ıkardı.Fakat enflasyonu hesaba katan reel faizler, belirgin negatif seviyede bulunuyor. Buda makro politikaların&nbsp; islevsizliğini para otoritelerin para kontrol&uuml;n&uuml; sağlamada başarısız olduğunun kanıtıdır.</p> <p><br /> Arjantinde halkın&nbsp; y&uuml;zde 40 yoksulluk sınırın altında yaşamakta.Bu da her 10 Arjantin 4 d&uuml; demek.<br /> Merkez Bankası &ccedil;areyi para basmakta buluyor.Para basmak y&uuml;ksek enflasyona&nbsp; &nbsp;neden olmaktadır.<br /> Arjantililer s&uuml;rekli değişen kur ve enflasyon karşısında bankaları kullanmaktan ka&ccedil;ınıyorlar.Arjantin&#39;de 1 dolar 235 pesoya&nbsp; &nbsp;ediyor.Hızla artan enflasyon sayesinde fiyatlarin ucuz ve pahalı&nbsp; olması ayırt edilemez hale gelmiş durumda.<br /> Arjantin Merkez Bankası&#39;nın&nbsp; net nakit rezervleri&nbsp; 2019 &#39;daki seviyenin yarısından daha az.<br /> Dış ticaret a&ccedil;ığı belirgin hale&nbsp; gelen &uuml;lkeler kendi para birimlerini diğer para birimleri karşısında&nbsp; d&uuml;ş&uuml;rmek zorunda kalıyor.Bunada deval&uuml;asyon deniyor.Ulkeler bununla d&ouml;viz gelirlerini arttırmayı ama&ccedil;lıyor.Arjantin yapay olarak sabitlenmiş bir d&ouml;viz kuru bulunuyor.&nbsp;</p> <p><br /> Rakamlarla Arjantin - T&uuml;rkiye&nbsp; karşılaştırması:<br /> Enflasyon oranı:iki &uuml;lkede de enflasyon oranı y&uuml;zde 100 &uuml;zerinde bulunmaktadır. Arjantin 4. sırada yer almakta, T&uuml;rkiye ise y&uuml;ksek enflasyon oranı ile 7. sırada yer almaktadır.<br /> İşsizlik oranı:Arjantin&#39;de y&uuml;zde 7.6, T&uuml;rkiye&#39;de ise yuzde11<br /> Kişi başına gayri safi yurt i&ccedil;i hasıla:T&uuml;rkiye&#39;de 10 bin 620 dolar, Arjantin&#39;de 13 bin 660 dolar.<br /> Yoksulluk sınırı altında yaşam:Arjantin&#39;de bu oran y&uuml;zde 40, T&uuml;rkiye&#39;de&nbsp; halkın y&uuml;zde 45&#39;i yoksulluk sınırında yaşamaktadır.</p> <p><br /> Her iki &uuml;lkenin rezervleri erimekte, dış bor&ccedil;ları artmaktadır.iki &uuml;lkenin i&ccedil;inde bulunduğu ekonomik sıkıntılar&nbsp; 2018 d&ouml;viz kuru artışı ve bor&ccedil;&nbsp; krizine dayanmaktadır.Iki &uuml;lkede y&uuml;ksek enflasyon ve para değerindeki d&uuml;ş&uuml;şle m&uuml;cadele ediyor.Iki &uuml;lkenin&nbsp; ekonomileri durgunluk riski altında.iki &uuml;lkede yapısal reformlar tam anlamıyla&nbsp; yapılmamış ve pop&uuml;list politikalar izlenmistir.<br /> &nbsp;</p>

BELEDİYELER

EKONOMİ